Slider

Puchar Mazowsza 17.02.2024 Warszawa

 

PUCHAR MAZOWSZA W KARATE TRADYCYJNYM

MAZOWIECKA LIGA KARATE TRADYCYJNEGO

17 lutego 2024 r, godzina 10.00

Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych

04-994 Warszawa ul. Poezji 5

Organizatorzy: Mazowiecki Związek Karate Tradycyjnego

Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego

Założeniem systemu rozgrywek ligowych jest przygotowanie zawodników do startu
w najważniejszych imprezach o zasięgu ogólnopolskim, podnoszenie poziomu technicznego zawodników stanowiących zaplecze kadry województwa,  wyłonienie kadry wojewódzkiej na dany rok, a także propagowanie karate tradycyjnego na najwyższym poziomie technicznym.

 

Grupa X
ur. 2017 i później
Grupa Y

Ur. 2016-2013

GRUPA A

(7 lat i młodsi)

Ur. 2017 i później

GRUPA B

(8-9 lat)

Ur. 2016-2015

GRUPA C

(10 – 11 lat)

Ur. 2014-2013

GRUPA D

(12 – 13 lat)

Ur. 2012-2011

GRUPA E

Junior Mł.

(14-15 lat)

Ur. 2010-2009

GRUPA F

Junior

(16-17 lat)

Ur. 2008-2007

GRUPA G

Młodzieżowiec Senior

(18 lat i starsi)

Ur. 2006 i wcześniej

Grupa H

Senior +

(18 lat i starsi ur. 2006 i wcześniej)

Kihon

10-9 kyu

 

Choku zuki

Age uke

Mae geri

Gedan barai

Kihon w ruchu

10-9 kyu

 

-do przodu OIZUKI 3x

– do tyłu AGEUKE 3 x

– do przodu MAEGERI 3x

– do tyłu GEDANBARAI 3x

 

Kata indywidualne

8-7 kyu

6-1 kyu

 

Kata indywidualne

8-7 kyu

6-1 kyu

Kata indywidualne Kumite indywidualne

8-7 kyu

6-4 kyu

3-1 kyu

 

Kata indywidualne

Kumite indywidualne

9-7 kyu

6-4 kyu

3-1 kyu

Kata indywidualne

Kumite indywidualne

9-7 kyu

6-4 kyu

3 kyu i starsze

 

Kata indywidualne

Kumite indywidualne 9-7 kyu

6-4 kyu

3 kyu i starsze

 

Kata indywidualne Kumite indywidualne

3 kyu – dan

Kata indywidualne

Kumite indywidualne

Tylko stopnie 10-4 kyu

We wszystkich grupach, w konkurencjach indywidualnych chłopcy i dziewczęta
startują oddzielnie
 
    Kata drużynowe A+B

Zespoły jednorodne lub mieszane

Kata drużynowe C+D

oddzielnie dziewczęta i chłopcy

 

Kata drużynowe E+F

Dziewcząt i chłopców

 

   
    En – bu A+B

K/M; M/M

En – bu C+D

K/M; M/M

En-bu

K/M; M/M

 

   

 

 

 

Konkurencje:

W gr. X i Y – Kihon wg informacji w tabeli

KATA

W gr. A,B,C,D

Heian dostosowane do stopnia, w grupie stopni 3-1 kyu może być starsze kata dostosowane do stopnia (Bassai, Jion, Kanku) . Sędziowanie chorągiewkowe

KUMITE

W gr. C i D

8-7 kyu – Kihon Ippon Kumite (oi zuki jodan, oi zuki chudan, mae geri chudan);

Obrona – blok + kontratak – gyaku zuki chudan

6-4 kyu – Jiyu Ippon Kumite  (kizami zuki jodan, gyaku zuki chudan, mae geri chudan);

Obrona – Go no Sen

3-1 kyu – Ko – Go Kumite wg. Przepisów PZKT

 

KATA

W gr. E, F  
– w eliminacjach Heian 1-5 oraz Bassai dai , Jion, Kanku dai dostosowane  do stopnia, sędziowane chorągiewkowo,
– w finale w grupie stopni 3 kyu i starsze (4 zawodników) – dowolne kata sędziowane punktowo

KUMITE

W gr. E, F

– 8-7 kyu – Kihon Ippon Kumite (3 ataki j.w), 
– 6-4 kyu – Jiyu ippon kumite ( j.w. w grupie D )

– 3 kyu i starsze jiyu kumite (1 minuta czasu efektywnego + ew. dogrywka 1 min)

Grupa G

KATA – dowolne kata z listy PZKT – sędziowane punktowo (różne w półfinale i finale)

KUMITE – jiyu kumite wg przepisów PZKT

Grupa H

KATA – Heian 1-5

KUMITE – Kihon ippon kumite, Jiyu ippon kumite

 

KATA DRUŻYNOWE: jedno kata, w finale z interpretacją (dotyczy wszystkich grup)

 

EN-BU K/M; M/M: w grupach A+B i C+D bez kary za czas

W KONKURENCJACH EN-BU I KATA DRUŻYNOWE W GRUPACH A,B,C,D MOGĄ STARTOWAĆ DZIECI Z GRUP X i Y – ZGODNIE Z ROCZNIKIEM.

 

Nagrody – zwycięzcy (miejsca 1-3)  otrzymują medale i dyplomy, za pierwsze miejsce dodatkowo puchar.

Warunki startu dla klubów:

– aktualna licencja PZKT uprawniająca do współzawodnictwa sportowego

– opłacona licencja MZKT za 2024 r.                                                                                             

zgłoszenie dwóch sędziów do sędziowania turnieju

Warunki startu dla zawodników:

– posiadanie aktualnych sportowych badań lekarskich

– ubezpieczenie NNW

– wiek wg podanych roczników oraz stopień zarejestrowany w PZKT

– pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na start w zawodach

– posiadanie aktualnej licencji członkowskiej PZKT

– opłacenie opłaty startowej w wysokości :

– 90 zł od zawodnika grup A,B,C,D,E,F,G,H

– 70 zł od zawodnika grup X i Y

– 60 zł konkurencje drużynowe

 

– ze względów bezpieczeństwa dla zawodników startujących w konkurencji kumite obowiązkowe ochraniacze na zęby oraz krocze u mężczyzn i piersi i zęby u dziewcząt. 

W wypadku zgłoszenia zbyt małej ilości zawodników, grupy mogą być łączone z sąsiednimi , zbliżonymi stopniem i wiekiem.

Zgłoszenia:

Zgłoszeń do startu w Pucharze Mazowsza w Karate Tradycyjnym dokonują wyłącznie kluby
na załączonej karcie zgłoszenia.

Zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro.mzkt@gmail.com;  do dnia 13 lutego 2024 r. wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty startowej oraz opłaty członkowskiej MZKT za 2024 r.

Opłatę startową należy wpłacić na poniższy rachunek bankowy.
Mazowiecki Związek Karate Tradycyjnego
49114020040000390278519602

 

 

MAZOWIECKA LIGA KARATE TRADYCYJNEGO

Puchar Mazowsza w Karate Tradycyjnym jest turniejem eliminacyjnym do Ligi.

W lidze startują zawodnicy z grup B,C,D,E,F,G posiadający minimum 6 kyu,  oddzielnie dziewczęta
i chłopcy zakwalifikowani na podstawie wyników startu w Pucharze Mazowsza( patrz niżej).

Grupa B: 6-1 kyu

Grupa C,D,E,F: 6-4 kyu

                            3 kyu i starsze

Do Ligi kwalifikuje się 6 zawodników/zawodniczek w danej grupie (wiek i stopień), którzy
w Pucharze Mazowsza zajęli miejsca 1-6. Zawodnicy z miejsc 7-8 stanowią rezerwę ligi.

W Grupach C,D,E i F miejsca są ustalane po zsumowaniu uzyskanych punktów z dwóch konkurencji: kata i kumite.

Punktacja po turnieju eliminacyjnym:

I miejsce – 6 pkt.

II miejsce – 5 pkt.

III miejsce – 4 pkt.

IV miejsce – 3 pkt.

V miejsce – 2 pkt.

VI – VIII miejsce – 1 pkt.

Po Pucharze Mazowsza zakwalifikowani do Ligi zawodnicy otrzymają karty zgłoszenia do Ligi. Wypełniona i przekazana do biura MZKT karta stanowią jednocześnie zobowiązanie do uczestnictwa w dwóch dodatkowych turniejach ligowych.

I turniej – 3 marca 2024, Sochaczew

II turniej (finał) – 9 marzec 2024, Płock

Oba turnieje poprzedzone będą treningiem – szkoleniem prowadzonym przez zaproszonego  Senior –  Instruktora

W turniejach ligowych zawodnicy walczą każdy z każdym w swojej grupie:

W grupie B  w konkurencji kata

W grupach C, D, E, F w konkurencjach kata i kumite
(bezpośrednio po stoczonym pojedynku kata, walka kumite)

Punktacja:

– zwycięstwo – 3 pkt.

– przegrana – 1 pkt.

– remis (kumite) – 2 pkt.

Do startu w turniejach ligowych zawodnicy wchodzą z punktami zdobytymi w turnieju eliminacyjnym.

Punkty sumują się ze wszystkich trzech turniejów -Puchar Mazowsza + dwa turnieje ligowe

 Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymają specjalne medale – MAZOWIECKA LIGA 2024.

Pozostali zawodnicy Ligi otrzymują medale pamiątkowe. Wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy.

 

Uwaga.!!! Kadra województwa mazowieckiego !!!

Czterech pierwszych zawodników z każdej grupy kwalifikuje się automatycznie do kadry województwa mazowieckiego w karate tradycyjnym na rok 2024.

 

Warunki startu w Lidze:

– wypełnienie i przekazanie do biura MZKT karty zgłoszenia do startu w Lidze

– posiadanie aktualnych badań sportowych oraz ubezpieczenia NNW

– dokonanie opłaty startowej w wysokości 90 zł za każdy turniej

UWAGA! Deklaracja udziału w MLKT dotyczy dwóch turniejów. Opłata startowa za dwa turnieje powinna być dokonana przed pierwszym startem.

 

Zgłoszenia:

Wypełnienie karty zgłoszenia do ligi po turnieju eliminacyjnym – Puchar Mazowsza lub przesłanie wypełnionej i zeskanowanej karty zgłoszenia do ligi najpóźniej dnia 26 lutego 2024 na adres biuro.mzkt@gmail.com oraz dokonanie opłaty startowej na podany nr rachunku.

Opłatę startową należy przelać na podany poniżej rachunek bankowy:

Mazowiecki Związek Karate Tradycyjnego

49114020040000390278519602

W treści przelewu prosimy wpisać dane zawodnika wg wzoru:

„ Jan Kowalski, Mazowiecka Liga Karate Tradycyjnego 2024,klub – np. AKT Płock”

W razie wątpliwości dodatkowych informacji udzieli sensei Jerzy Szcząchor – 504 215 537.