Slider

VI TURNIEJ NOWOROCZNY ORAZ TURNIEJ PIERWSZEGO KROKU 2024

Serdecznie zapraszamy na Turniej Noworoczny oraz Turniej Pierwszego Kroku w Karate Tradycyjnym, który odbędzie się 7 stycznia 2024r. 

Przypominamy, że ostateczny termin zgłoszenia na turniej upływa 27 grudnia 2023r. – zgłoszenia dokonujemy na konto wg regulaminu.

VI TURNIEJ NOWOROCZNY W KARATE TRADYCYJNYM 2024

TURNIEJ PIERWSZEGO KROKU – TYLKO DLA BIAŁYCH PASÓW

 

DATA:                       7 stycznia 2024r. – NIEDZIELA

 GODZ:                    10:00 – rozpoczęcie zawodów – Turniej Pierwszego Kroku

                                     12:00 – rozpoczęcie – VI Turniej Noworoczny 2024

 MIEJSCE:                Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Czwartaków 6, Płock (mała szkoła)

 ORGANIZATOR:    Akademia Karate Tradycyjnego Płock

PATRONAT:            Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski

 

REGULAMIN

GRUPY WIEKOWE:

TURNIEJ PIERWSZEGO KROKU            I gr. 2018 i młodsi

                                                                               II gr. 2017 – 2015

                                                                               III gr. 2014 – starsi

We wszystkich grupach jest podział na płeć.

 VI TURNIEJ NOWOROCZNY

 A – 2017 i młodsi – Dzieci

B – 2016 – 2015 – Dzieci

C – 2014 – 2013 – Młodzicy

D – 2012 – 2011 – Młodzicy

E – 2010 – 2006 – Junior

Z – „SENIOR +” wszystkie stopnie

We wszystkich grupach jest podział na płeć.

Grupa  A – podział na stopnie:                I gr. – od 8 kyu

 Grupa B, C, D, E  – podział na stopnie: I gr. – od 8 kyu do 7 kyu

                                                                       II gr. – od 6 kyu do 1 kyu

 

      Godziny startów poszczególnych grup będą podane 3 stycznia 2024r. na stronie facebooka AKT Płock oraz na www.karatetradycyjne.com

 KONKURENCJE:

Turniej pierwszego kroku dla grup I, II, III

10 kyu i 9 kyu

Wszystkie techniki wykonywane są w miejscu 5x: choku tsuki (heiko dachi), ageuke (heiko dachi), gedanbarai (heiko dachi), maegeri (haisoku dachi).

VI Turniej Noworoczny


KATA indywidualne: 

Grupy A, B, C, D, E – heian 1-5 (dostosowany do stopnia, system chorągiewkowy)

 

Grupa D i E  – w finale dowolne kata (system chorągiewkowy)

 

KUMITE indywidualne:

Grupa  A, B, C, D, E i „SENIOR+” od 8 kyu !!!

 

„Kihon ippon kumite” dla 8 kyu i 7 kyu (żółte i pomarańczowe pasy)

ATAKI – 1. Oitsuki yodan, 2. Oitsuki chudan, 3. Maegeri chudan (obrona na chudan)

 

„Jiyu ippon kumite” dla 6 – 1 kyu (zielony, niebieski, brązowy pas)

ATAKI1. Kizami tsuki yodan, 2. Gyaku tsuki chudan, 3. Maegeri chudan (we wskazanej kolejności)

Zasady takie jak w „KOGO KUMITE” – bez dogrywki

Kontakt = dyskwalifikacja

Bez kozushiwaza

Zawody w kata zostaną rozegrane w systemie brazylijskim. Kumite system pucharowy.

W przypadku mniej niż trzech zgłoszonych zawodników w grupie, startujący zostaną dołączeni do sąsiedniej grupy (dziewczęta lub chłopcy lub wiekowo / pasowo)

Dla każdego zawodnika startującego przewidziany jest pamiątkowy medal, dyplom oraz gadżet turniejowy, dla najlepszych zawodników dodatkowo puchar.

 Warunki startu dla zawodników:

  1. Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty medycyny sportowej
  2. Odpowiedni wiek wg podanych roczników oraz stopień kyu
  3. Ubezpieczenie NNW
  4. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na start w zawodach (grupy A<B<C<D<E)
  5. Uiszczenie opłaty startowej 60 zł od zawodnika BIAŁE PASY
  6. Uiszczenie opłaty startowej 80 zł od zawodnika KOLOROWE PASY
  1. Posiadanie aktualnej licencji zawodniczej (od rocznika 2011)
  2. Posiadanie aktualnej licencji członkowskiej PZKT 2024
  3. Ochraniacze na zęby, krocze (chłopcy) i klatkę piersiową (dziewczyny) – wszyscy zawodnicy startujący w kumite.

 

Opłaty startowej należy dokonać na poniższy nr rachunku bankowego do dnia 27 grudnia 2023r.:

Stowarzyszenie Akademia Karate Tradycyjnego Płock

Ul. Korczaka 33

09-409 Płock

Nr konta bankowego:

       83 1020 3974 0000 5102 0327 4545

 

Zgłoszenia zawodników wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeń VI Turniej Noworoczny 2024 AKT Płock do dnia 27 grudnia 2023r. na adres e-mail biuro@karatetradycyjne.com. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty startowej. Zgłoszenia dokonują tylko kluby.

Zawodnicy zgłoszeni po terminie będą dopuszczeni do startu  tylko po wpłaceniu podwójnej opłaty startowej.

Prosimy parkować w miejscach do tego przeznaczonych.

 

 

                                                                                              Z pozdrowieniami

 

                                                                            Akademia Karate Tradycyjnego Płock