Slider

IV Turniej Noworoczny w Karate 2022 – REGULAMIN

IV TURNIEJ NOWOROCZNY

W KARATE TRADYCYJNYM 2022

TURNIEJ PIERWSZEGO KROKU – TYLKO DLA BIAŁYCH PASÓW

 

 

DATA:                       15 stycznia 2022

 

GODZ:                      10:00 – rozpoczęcie zawodów                     

 

MIEJSCE:                DOJO AKT Płock ul. Rembielińskiego 8, Płock

 

ORGANIZATOR:    Akademia Karate Tradycyjnego Płock

 

GRUPY WIEKOWE:

 

TURNIEJ PIERWSZEGO KROKU            I gr. 2016 i młodsi

                                                                                               II gr. 2015 – 2013

                                                                                               III gr. 2012 – …

W I gr. i II gr. jest podział na płeć,  III gr. nie ma podziału na dziewczęta i chłopców.

 

 

III TURNIEJ NOWOROCZNY

A – 2013 i młodsi – Dzieci

B – 2012 – 2011 – Dzieci

C – 2010 – 2009 – Młodzicy

D – 2008 – 2007 – Młodzicy

 

We wszystkich grupach jest podział na dziewczęta i chłopców

 

Grupa  A – podział na stopnie: I gr. – od 8 kyu

 

Grupa B, C, D  – podział na stopnie: I gr. – od 8 kyu do 7 kyu

       II gr. – od 6 kyu do 4 kyu

      III gr. – od 3 kyu do 1 kyu

 

Godziny startów poszczególnych grup będą podane 13 stycznia 2022

 

 

 

 

KONKURENCJE:

 

Turniej pierwszego kroku dla grup I, II, III

10 kyu i 9 kyu

Wszystkie techniki wykonywane są w miejscu 5x: choku tsuki (kiba dachi), ageuke (heiko dachi), maegeri (haisoku dachi) oraz gimnastyka (szpagat, motyl, mostek)

 

 

IV Turniej Noworoczny

KATA indywidualne: 

Grupy A, B, C, D – heian 1-5 (dostosowany do stopnia, system chorągiewkowy)

 

Grupa C i D  – w finale: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai (do wyboru, system chorągiewkowy)

 

 

KUMITE indywidualne:

Grupa A, B, C, D  od 8 kyu !!!

 

„Kihon ippon kumite” dla 8 i 7 kyu (żółte i pomarańczowe pasy)

ATAKI – 1. Oitsuki yodan, 2. Oitsuki chudan, 3. Maegeri chudan (obrona na chudan)

 

„Jiyu ippon kumite” dla 6 – 1 kyu (zielony, niebieski, brązowy pas)

ATAKI1. Kizami tsuki yodan, 2. Gyaku tsuki chudan, 3. Maegeri chudan 4. Ushirogeri chudan (we wskazanej kolejności)

Zasady takie jak w „KOGO KUMITE” – bez dogrywki

Kontakt = dyskwalifikacja

Bez wycięć

 

Zawody zostaną rozegrane w systemie kata i kumite w grupach 3 – 4 osobowych, każdy z każdym. Wygrana daje 1 punkt, zwycięzca grupy przechodzi do rundy pucharowej. Tak jak jest rozgrywane FUKU-GO, w finale kumite.

 

W przypadku mniej niż trzech zgłoszonych zawodników w grupie, startujący zostaną dołączeni do sąsiedniej grupy (dziewczęta lub chłopcy lub wiekowo / pasowo)

Dla każdego zawodnika startującego przewidziany jest pamiątkowy medal, dyplom oraz gadżet turniejowy, dla najlepszych zawodników dodatkowo puchar oraz nagroda rzeczowa.

 

Warunki startu dla zawodników:

 

  1. Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty medycyny sportowej
  2. Odpowiedni wiek wg podanych roczników oraz stopień kyu
  3. Ubezpieczenie NNW
  4. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na start w zawodach (grupy A<B<C<D)
  1. Uiszczenie opłaty startowej 50 złotych od zawodnika.
  2. Posiadanie aktualnej licencji zawodniczej (od rocznika 2009)
  3. Posiadanie aktualnej licencji członkowskiej PZKT 2021
  4. OBOWIĄZKOWO ochraniacze na zęby – wszyscy zawodnicy startujący w kumite. Zawodnik, który nie będzie posiadał ochraniacza nie będzie dopuszczony do kumite.

 

 

Opłaty startowej (50zł / os.) należy dokonać na poniższy nr rachunku bankowego                     do dnia 10 STYCZNIA 2022:

Stowarzyszenie Akademia Karate Tradycyjnego Płock

Ul. Korczaka 33

09-409 Płock

Nr konta bankowego:

       83 1020 3974 0000 5102 0327 4545

 

Zgłoszenia zawodników wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeń do dnia 10 STYCZNIA 2022 na adres e-mail biuro@karatetradycyjne.com. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty startowej. Zgłoszenia dokonują tylko kluby.

Zawodnicy zgłoszeni po terminie będą dopuszczeni do startu  tylko po wpłaceniu podwójnej opłaty startowej.

Przypominamy, że IV Turniej Noworoczny odbędzie się bez udziału publiczności !!!

Prosimy parkować w miejscach do tego przeznaczonych.

 

 

 

                                                                                              Z pozdrowieniami

 

                                                                            Akademia Karate Tradycyjnego Płock