Slider

III Turniej Noworoczny w Karate Tradycyjnym

 III TURNIEJ NOWOROCZNY W KARATE TRADYCYJNYM 2021

TURNIEJ PIERWSZEGO KROKU – TYLKO DLA BIAŁYCH PASÓW

 

DATA:                       30 stycznia 2021

GODZ:                      10:00 – rozpoczęcie zawodów                     

MIEJSCE:                DOJO AKT Płock ul. Rembielińskiego 8, Płock

ORGANIZATOR:    Akademia Karate Tradycyjnego Płock

 

GRUPY WIEKOWE:

TURNIEJ PIERWSZEGO KROKU            I gr. 2015 i młodsi

                                                                                  II gr. 2014 – 2013

                                                                                 III gr. 2012 – …

W I gr. i II gr. nie ma podziału na płeć, w III gr. jest podział na dziewczęta i chłopców.

 

III TURNIEJ NOWOROCZNY

A – 2012 i młodsi – Dzieci

B – 2011 – 2009 – Dzieci

C – 2008 – 2006 – Młodzicy

 

We wszystkich grupach jest podział na dziewczęta i chłopców

 

Grupa  A – podział na stopnie: I gr. – od 8 kyu

Grupa B, C  – podział na stopnie: I gr. – od 8 kyu do 7 kyu

                                                                 II gr. – od 6 kyu do 4 kyu

                                                                 III gr. – od 3 kyu do 1 kyu

 

Godziny startów poszczególnych grup będą podane 28 stycznia 2021

 

KONKURENCJE:

Turniej pierwszego kroku dla grup I, II, III    10 kyu i 9 kyu

Wszystkie techniki wykonywane są w miejscu 5x:  ageuke (heiko dachi) gedan barai (heiko dachi), maegeri (haisoku dachi), choku tsuki (kiba dachi)

 

III Turniej Noworoczny

KATA indywidualne: 

Grupy A, B, C – heian 1-5 (dostosowany do stopnia, system chorągiewkowy)

Grupa C  – w finale: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai (do wyboru, system chorągiewkowy)

 

 

KUMITE indywidualne:

Grupa A, B, C  od 8 kyu !!!

„Kihon ippon kumite” dla 8 i 7 kyu (żółte i pomarańczowe pasy)

ATAKI – 1. Oitsuki yodan, 2. Oitsuki chudan, 3. Maegeri chudan (obrona na chudan)

 

„Jiyu ippon kumite” dla 6 – 1 kyu (zielony, niebieski, brązowy pas)

ATAKI1. Kizami tsuki yodan, 2. Gyaku tsuki chudan, 3. Maegeri chudan 4. Ushirogeri chudan (we wskazanej kolejności)

Zasady takie jak w „KOGO KUMITE” – bez dogrywki

Kontakt = dyskwalifikacja

 

Zawody zostaną rozegrane w systemie pucharowym wraz z repasażami.

W przypadku mniej niż trzech zgłoszonych zawodników w grupie, startujący zostaną dołączeni do sąsiedniej grupy (dziewczęta lub chłopcy lub wiekowo / pasowo)

 

Warunki startu dla zawodników:

  1. Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty medycyny sportowej
  2. Odpowiedni wiek wg podanych roczników oraz stopień kyu
  3. Ubezpieczenie NNW
  4. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na start w zawodach (grupy A<B<C)
  5. Uiszczenie opłaty startowej 25 złotych od zawodnika.
  6. Posiadanie aktualnej licencji zawodniczej (od rocznika 2009)
  7. Posiadanie aktualnej licencji członkowskiej PZKT 2021
  8. OBOWIĄZKOWO ochraniacze na zęby – wszyscy zawodnicy startujący w kumite. Zawodnik, który nie będzie posiadał ochraniacza nie będzie dopuszczony do kumite.

Opłaty startowej (25zł / os.) należy dokonać na poniższy nr rachunku bankowego  do dnia 25 STYCZNIA 2021:

Stowarzyszenie Akademia Karate Tradycyjnego Płock

Ul. Korczaka 33

09-409 Płock

Nr konta bankowego:

83 1020 3974 0000 5102 0327 4545

 

Przypominamy, że III Turniej Noworoczny odbędzie się bez udziału publiczności !!!

 

 

 

                                                                                              Z pozdrowieniami

 

                                                                            Akademia Karate Tradycyjnego Płock