Slider

I Turniej Noworoczny oraz Turniej Białego Pasa

I Turniej Noworoczny oraz Turniej Białego Pasa

 

DATA:                       20 styczeń 2019

 

GODZ:                      10:00 – rozpoczęcie zawodów                     

 

MIEJSCE:                SP nr 16 ul. Kołodzieja Piasta 7, Płock

 

ORGANIZATOR:   Akademia Karate Tradycyjnego Płock

 

GRUPY WIEKOWE:

 

Turniej pierwszego kroku   I gr. 2013 i młodsi

                                                     II gr. 2012 – 2010

                                                   III gr. 2009 – 2003

 

I TURNIEJ NOWOROCZNY (kolorowe pasy)

A – 2010 i młodsi – Dzieci

B – 2009 – 2007 – Dzieci

C – 2006 – 2003 – Dzieci

 

We wszystkich grupach jest podział na dziewczęta i chłopców

 

Grupa  A – podział na stopnie: I gr. – od 8 kyu

 

Grupa B  – podział na stopnie: I gr. – do 6 kyu; II gr. – od 5 kyu

 

Grupa C  – podział na stopnie:  I gr. – do 6 kyu; II gr. – od 5 kyu

 

 

KONKURENCJE:

 

Turniej pierwszego kroku dla grup I, II, III

10 kyu i 9 kyu

Wszystkie techniki wykonywane są w miejscu x5: choku tsuki, ageuke, gedanbarai , maegeri

Grupy A, B, C:

 

Kata indywidualne:  heian 1-5 (dostosowany do stopnia, system chorągiewkowy);

 

Grupa B, C  – w finale: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai (do wyboru)

 

Opłata startowa wynosi 30 zł.

Zgłoszenia należy dokonać do 17.01.2019 

 

W przypadku mniej niż trzech zgłoszonych zawodników w grupie startujący zostaną dołączeni do sąsiedniej grupy (dziewczęta lub chłopcy lub wiekowo)

 

Warunki startu dla zawodników:

 

  1. Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty medycyny sportowej
  2. Odpowiedni wiek wg podanych roczników oraz stopień kyu
  3. Ubezpieczenie NNW
  4. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na start w zawodach (grupy A<B<C)
  5. Uiszczenie opłaty startowej 30 złotych od zawodnika (do swojego Sensei’a).
  6. Posiadanie aktualnej licencji zawodniczej (od rocznika 2007)
  7. Posiadanie aktualnej licencji członkowskiej PZKT 2019

 

ZAPRASZAMY!!!