Slider

Zimowy obóz „ZIELENIEC 2019”

„ZIELENIEC 2019”

Zimowy Obóz Karate Tradycyjnego

 

TERMIN:  26.01 – 02.02.2019 r.  (wyjazd ok. godz. 9.00)

MIEJSCE:  Szczytna (Duszniki Zdrój), Ośrodek Wypoczynkowy „RELAX”

                       Robotnicza 23, 57-330 Szczytna

                       https://www.eholiday.pl/noclegi-fd1195.html 

ATRAKCJE:

– treningi karate tradycyjnego

– treningi w plenerze

– nauka/doskonalenie jazdy na nartach z instruktorem

– zajęcia ogólnorozwojowe

– basen w ośrodku

– wycieczka do „Twierdza Kłodzko” http://www.twierdza.klodzko.pl/

– zwiedzanie Duszniki Zdrój oraz „Muzeum Papiernictwa” http://muzeumpapiernictwa.pl

– pieczenie kiełbasek przy ognisku

– gry i zabawy sportowe

 

Koszt obozu:

1270 zł/dziecko (w przypadku zgłoszenia do 3.12.2018 r. )

1370 zł/dziecko ( w przypadku zgłoszenia po wyznaczonym terminie)

1350 zł/dorośli powyżej 18 roku życia (w przypadku zgłoszenia do 3.12.2018 r. )

1450 zł/dorośli powyżej 18 roku życia ( w przypadku zgłoszenia po wyznaczonym terminie)

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Cena zawiera:

– treningi karate

– zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie

– Skipass na stok Zieleniec

– dojazd do Zieleńca oraz Kłodzko

– lekcje z instruktorem narciarstwa

– ubezpieczenie NNW

– opieka pedagogiczna, medyczna

– opieka wychowawców

– wszystkie programowe atrakcje

– pamiątkowa koszulka

– transport Płock – Szczytna – Płock

 

 

Cena nie zawiera wypożyczenia sprzętu narciarskiego!

 

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

  1.  W obozie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież, dorośli, rodzice, osoby nie trenujące karate (również całe rodziny),
  2. W przypadku zgłoszenia do 3.12.2018 r. przysługuje niższa cena 1270 zł (dzieci)/ 1350 zł (dorośli)
  3. Ostateczny termin zgłoszenia na obóz: 02.01.2019r. (decyduje kolejność zgłoszeń).
  4. Termin dokonania opłaty rezerwacyjnej: 200,00 zł/osoba (na konto AKT Płock) będzie traktowany jako termin zgłoszenia. Całkowita kwota płatna najpóźniej do dnia 02.01.2019 r. (w treści przelewu: Obóz Zimowy”Zieleniec 2019”, imię i nazwisko uczestnika).
  5. W przypadku rezygnacji opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, w przypadku wpłaty opłaty rezerwacyjnej, a braku miejsc- zostaje zwrócona w całości.
  6. Kartę  uczestnika obozu należy złożyć u instruktora AKT Płock do dnia 02.01.2019r
  7. Dodatkowe informacje:  Piotr Kuś tel. 665 614 625

 

 

 

Oświadczenie

Imię, Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania obozu „Zieleniec 2019”.

Wyrażam    /   nie wyrażam /*    zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania obozu. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w obozie Zieleniec 2019, którego program i regulamin poznałem/am.

 

…………………….                                                              ……………………………………

data                                                                                                   podpis rodzica